Spa Staff

 • Michelle Plutov

  Michelle Plutov

  Nail Technician
 • Lucy Reznik

  Lucy Reznik

  Nail Technician
 • Latipha Rivers

  Latipha Rivers

  Esthetician and Spray Tan Technician
 • Rozaliya Rovner

  Rozaliya Rovner

  Massage Therapist
 • Nadia Rozenberg

  Nadia Rozenberg

  Esthetician
 • Maribeth Russo

  Maribeth Russo

  Massage Therapist
 • Tina Semenenko

  Tina Semenenko

  Nail Technician
 • Lisa Spizzirri

  Lisa Spizzirri

  Massage Therapist